Reguły wypożyczania

Kto może wypożyczać?

Jeśli jesteś członkiem PSG z opłaconą składką możesz za darmo pożyczyć na raz do dwóch książek. Jeśli nie, to też możesz wypożyczać, ale tylko jedną na raz. Musisz też zapłacić 10zł.

Jak wypożyczać?

Zgłoś chęć wypożyczenia np. e-mailem. Jeśli książka jest dostępna możesz ją odebrać osobiście lub poprosić o wysłanie pocztą. Wysyłka nastąpi w ciągu 7 dni i od tego momentu liczy się czas wypożyczenia.

Jak długo można trzymać?

Książki wypożyczane są na jeden miesiąc. W tym czasie można wypożyczenie przedłużyć o jeden dodatkowy miesiąc. Jeśli nie jesteś członkiem PSG lub nie opłaciłeś aktualnej składki za przedłużenie też musisz zapłacić 10zł. Książkę należy dostarczyć do Bibliotekarza na własny koszt, osobiście lub pocztą.

Co się stanie jeśli się spóźnię?

W przypadku gdy nie zwrócisz książki w terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostanie ci naliczona kara 20zł. Jeśli nie jesteś w stanie zwrócić książki (np. zostanie zniszczona lub zgubiona) musisz ją odkupić lub pokryć koszt odkupienia.