Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i ulepszania naszej wspólnej biblioteczki.
Są to m.in.: Janusz Kraszek, Krzysztof Grabowski, Włodzimierz Dobosiewicz, Wojtek Wieczorek, Kamil Konieczny, Michał Parkoła (dar książki)
Tomasz Ślązok, Kamil Chwedyna i Kamil Konieczny (szczegółowe informacje o wybranych książkach)